در سازمان شما از مجموعه راهکارهای جامع دیدگاه، نرم افزارهای زیر استفاده می شوند
شرکت بیمه ملت

نمایندگان محترم جهت رفع سوالات احتمالی در زمینه استفاده از نرم افزار دیدگاه با داخلی 4453  تماس حاصل فرمایید.

ضمنا ساختار نام کاربری جهت ورود به سیستم به شرح زیر میباشد: لازم به ذکر است پسورد جهت اولین ورود برای همه کاربران 12345 بوده که میبایست به محض ورود تغییر پیدا کند.

- ستاد مرکزی: کد پرسنلی

- نمایندگان حقیقی: کد نمایندگیnha  مثال: nha305

- نمایندگان حقوقی: کد نمایندگیnho  مثال: nho111

- نمایندگان عمر: کد نمایندگیno  مثال: no220

لازم به ذکر است بعد از اینکه رمز اولیه را وارد نمودید به دلایل امنیتی میبایست رمز را تغییر داده و در قدم بعدی با رمز جدید وارد شوید.